Din framtid.

Skulle du være så heldig å få oppleve framtiden, hvilke forventninger ville du hadd? Det er for mange godt å være barn, da slipper man å tenke på framtiden.Du lever på en måte i framtiden, framtiden er her nå. Men la oss si en tid fram i tiden, f.eks år 2977Urealistisk at hverken du eller […]